Refinansiering av usikret gjeld

 

Har du flere usikre lån som kreditter, smålån og forbrukslån kan det være lønnsomt å refinansiere disse. Med refinansiering får du samlet alle lånene i ett større lån. Dette sparer deg for penger og gir en bedre oversikt.

Hva er refinansiering

Når du refinansierer dine lån og kreditter tar du opp et større lån for å nedbetale disse. Du får da samlet alle lånene i ett større lån hos en kreditor. Dette gir deg en bedre oversikt over økonomien din, lavere kostnader knyttet til nedbetaling og bedre vilkår. Refinansiering er på den måten et virkemiddel for å få en bedre økonomisk situasjon. Du kan starte på nytt med ett lån og en faktura.

Ønsker du å refinansiere din usikre gjeld kan du gjøre dette på to måter: refinansiere med et større forbrukslån eller bake gjelden inn i boliglånet. Hva som blir mest lønnsomt for deg avhenger av hvilke lån du har, hvor mye du ønsker refinansiert og hvor raskt du kan nedbetale lånet.

Hvorfor refinansiere

Det finnes flere gode grunner til å refinansiere

  • Får bedre oversikt over økonomien
  • Lånetilbud med bedre vilkår
  • Lavere månedlige kostnader
  • Raskere nedbetaling av lånet

Har du flere lån og kreditter med høye renter og gebyrer er det en fordel å refinansiere. Når du har flere lån betaler du renter og gebyrer til flere aktører. Dette blir veldig dyrt i lengden, og fører til lengre nedbetalingstid. Når du samler alle lånene reduserer du antall renter og gebyrer du må betale, og frigir penger som kan brukes til avdrag på lånet.

En annen fordel med å søke refinansiering er at bankene ikke kan tilby en dårligere avtale enn den du har i dag. Lånetilbudet kan ikke ha en høyere total kostnad enn dagens ordning. De kan heller ikke be om lengre nedbetalingstid enn det du har i dag. De månedlige kostnadene skal i hovedsak ikke bli høyere, men hvis du ønsker å korte ned nedbetalingstiden betraktelig kan du oppleve å få en høyere månedlig kostnad. Det totale beløpet likevel blir lavere.

Muligheter for refinansiering

Du kan søke om refinansiering av usikker gjeld på flere ulike måter. Har du bolig kan du søke om refinansiering med sikkerhet eller refinansiere boliglånet. Hvis du ikke eier bolig eller ønsker et annet alternativ kan du søke om et refinansieringslån uten sikkerhet.

Refinansiering av boliglånet

Har du boliglån kan du søke om å få økt boliglånet og bake usikker gjeld inn i dette. Du kan da søke om å få økt lånet til 85 % av boligens verdi. Boliglån har lavere renter og gebyrer, men lengre nedbetalingstid, så dette er noe å vurdere når du skal søke refinansiering. Rentene du må betale på lånet kan i teorien bli høyere enn ved et usikkert lån.

Refinansiere med sikkerhet

Har du bolig uten boliglån kan du søke om refinansiering med sikkerhet. Du tar da opp et lån hvor banken tar sikkerhet med pant i boligen. Du får da et lånetilbud med lavere vilkår og lengre nedbetalingstid.

Refinansieringslån

Refinansieringslån er i praksis et forbrukslån som brukes til å refinansiere. Med forbrukslån kan du søke om refinansiering på inntil 600 000 kroner og nedbetalingstid på 15 år. Det er derimot anbefalt å velge en nedbetalingstid på maksimalt fem år, dette sparer deg for mye. Selv om du kan søke om inntil 15 års nedbetalingstid vil ikke bankene innvilge refinansiering som tar lengre tid å nedbetale enn avtalen du har i dag.

Hvordan søke refinansiering

Når det kommer til å søke om refinansiering kan dette gjøres på tre ulike måter, gjennom din daglige bank, en låneportal eller lånemegler.

Dagligbank

Søker du om lån gjennom din daglige bank gjøres dette i nettbanken. De bankene som tilbyr forbrukslån tilbyr også lån til refinansiering. Du søker da om denne type lån, bare husk å huke av for at lånet skal brukes til refinansiering. Da vil lånesøknaden vurderes etter andre kriterier enn ved et standard forbrukslån. Er planen å refinansiere med boliglånet kan du søke om å få økt lånet i nettbanken. Eventuelt kan du søke om å flytte lånet til en annen bank.

Låneportal

En låneportal gir deg oversikt over alle mulige lånetilbud som passer dine kriterier i forhold til ønsket beløp og nedbetalingstid. Dette er en måte å sammenligne lånetilbud på før du søker om lån. Her får du et estimat på hvor mye lånet vil koste, inkludert renter og gebyrer. Finner du et lånetilbud som passer ditt behov kan du gå videre til søknaden gjennom portalen. Husk at summene som vises kun er et estimat, og ikke de faktiske kostnadene. Hva lånet faktisk vil koste kan du ikke vite før du får et lånetilbud.

Lånemegler

En lånemegler samarbeider med flere banker om å tilby lån. Når du søker lån hos en lånemegler fyller du kun inn en søknad om lån som megleren sender videre. Dette er en enkel måte å søke lån hos flere tilbydere på en og samme tid. Søker du lån hos flere tilbydere øker du sjansen for å få innvilget lån til refinansiering. Du kan også oppleve å få flere tilbud og kan velge det lånetilbudet som gir deg de beste vilkårene. Dette sparer du penger på.

Sammenligne lånetilbud for refinansiering

Har du fått tilbud om lån til refinansiering er det verdt å sammenligne de ulike tilbudene. Sammenlign også hvor mye det koster deg totalt å refinansiere de usikre lånene i boligen mot et refinansieringslån. Selv om rentene er lavere kan den lange nedbetalingstiden gjør det til et dyrere alternativ totalt sett. Dette gjelder spesielt for lavere lån.

Når du skal sammenligne lånetilbud er det viktig å følge med på

  1. Renter
  2. Gebyrer
  3. Totale kostnader

Renter

Når det kommer til lån og renter er det snakk om to ulike renter, den nominelle og den effektive. Den nominelle renten viser hva du betaler i renter til banken, og kun det. Denne satsen settes ut i fra bankenes krav om godtgjørelse for risiko, utlån og inflasjon. Den effektive renten viser hvor mye du betaler i renter og gebyrer. Denne satsen viser hva lånet faktisk koster deg i løpet av et år.

Gebyrer

Gebyrer du vil møte på når det kommer til lån er etableringsgebyr og termin- eller administrasjonsgebyr. I tillegg vil du også bli belastet et fakturagebyr om du ønsker faktura tilsendt i posten. Er du forsinket med betalingen og må få en purring, er det gebyrer på dette også. Etableringsgebyret betaler du når du inngår en låneavtale, og trekkes som oftest fra lånesummen. Hvor mye du må betale avhenger av lånets størrelse, men satsene ligger jevnt mellom 500 og 1 000 kroner. I tillegg til dette gebyret har bankene et månedlig termingebyr mellom 29 og 59 kroner som legges på månedsbeløpet. Det finnes banker som ikke krever disse gebyrene, men det er ikke mange av dem.

Totale kostnader

Dette er hva lånet vil koste deg av renter og gebyrer i løpet av nedbetalingstiden. Det rimeligste lånet er det med lavest totale kostnader. Hvor høye disse kostnadene blir avhenger i stor grad av renter og gebyrer, men også nedbetalingstiden. Lang nedbetalingstid gir høyere kostnader, siden du betaler ned på lånet over lengre tid.

Spar penger med refinansiering

Ved å refinansiere sparer du penger, hvor mye du sparer avhenger av lånetilbud og nedbetalingstid. Skal du samle dine lån i ett større er det alltid verdt å sjekke mulighetene og sammenligne kostnadene. Sjekk hvor mye du må betale i renter og gebyrer, og vurder hvilke muligheter du har med nedbetalingstid. Når du samler alle lånene i ett større lån frigir du midler som kan brukes til å nedbetale lånet raskere, noe som er anbefalt for å redusere kostnadene.