Slik sammenligner du forbrukslån uten sikkerhet

Avtaler kan variere fra bank til bank. Noen er strengere, mens andre gir ut lån enkelt. Her er det du bør sammenligne før du søker.

Renter og gebyrer på forbrukslån

Alle vet at lån i banken kommer med renter og gebyrer. Det er nok mange som vet at lån uten sikkerhet pleier å være dyrere enn mange andre lån, men det er kanskje ikke alle som vet at dette kan variere veldig.

Selv om myndighetene setter visse begrensninger, så er det også et stort spekter hos banken. Og det som ser ut som en veldig gunstig avtale trenger ikke nødvendigvis å være det. Du bør alltid lese gjennom avtalene nøye før du signerer.

Faste gebyrer og forsinkelsesgebyrer på forbrukslån uten sikkerhet

Alle forbrukslån uten sikkerhet har gebyrer. Noen av disse er opplagte, mens andre er mer skjulte.

Hver måned belastes du med et termingebyr. Dette er ikke det samme som rentene, det er nemlig en satt sum som kommer i tillegg. En gang i året, trekkes du også for et årsgebyr på lånet. Du kan kanskje se på dette som en leie du betaler for å ha noe av bankens penger, men pass på at du ikke har en dårlig avtale og vær oppmerksom på forsinkelsesgebyrer som kommer i tillegg dersom du er sen med å tilbakebetale på avdragene.

Du tenkte kanskje at du ville klare å betale alle fakturaene da du tok opp lånet, men du vet aldri hva fremtiden bringer, og du kan være uheldig. Betaler du ikke i tide kan du ende opp med gebyrer på de neste fakturaene fra banken. Disse gebyrene er ikke de viktigste om du er trygg på betalingsevnen din, men du bør ta dem med i beregningen.

Nominell og effektiv rente på lån uten sikkerhet

Banken er ofte tydelig på hva renten på lånet ditt blir, men denne prosentandelen er langt ifra alt som legges til på gjelden din hver måned. Dette er nemlig det som kalles nominell rente. Du bør derfor ta med flere faktorer i regnestykket når du velger låneavtale.

Det vi kaller effektiv rente er den du faktisk betaler hver måned. Dette er totalen av nominell rente og termingebyr. I tillegg kommer oppstarts gebyret og årsgebyret på toppen av dette når det er aktuelt.

Blir denne totale summen mye høyere enn hos andre banker? Da hjelper det lite at den nominelle renten som så fristende ut, var lav. Kanskje du heller skulle tatt opp lån uten sikkerhet hos en annen bank.

Alder påvirker forbrukslån uten sikkerhet

Noe annet som varierer fra bank til bank er hvem som får lån, i tillegg til hvor gode vilkårene er på lånet du får. Det kan føles urettferdig om banken ikke kjenner deg og din situasjon, men banken differensierer på sine kunder både for sin egen og din del. Dette har med sikkerhet og risiko å gjøre.

Lån uten sikkerhet til unge

De fleste banker diskriminerer på alder. Det kan kanskje virke kynisk, men det er sånn virkeligheten er.

Det er ulovlig å gi lån uten sikkerhet til personer under 18 år i Norge, og mange banker setter sin egen aldersgrense høyere enn dette. Du kan oppleve å få søknaden avvist om du er under 24 år i flere banker. Det vanligste er å sette grensen til 21 år.

Dette er det flere grunner til. Ikke bare har vi bedre økonomi senere i livet, vi har også mer erfaring med å styre økonomien vår. Da er sjansen lavere for at vi ender opp med en gjeld vi ikke får betalt tilbake.

Forbrukslån til eldre

Bankene tar også alderen din med i betraktningen om du er eldre. Pensjonister kan ha større problemer med å få innvilget lån enn noen som fortsatt jobber. I tillegg kan banken vegre seg for å gi ut store lån til noen som er helt i slutten av livet.

Mener banken du er for ung eller gammel, så trenger det ikke bety at du ikke får lån uten sikkerhet. Men det kan bety at du får en mye lavere sum enn den du ønsker. Finn derfor en bank som er åpen for personer i din alder.

Den økonomiske situasjonen påvirker lån uten sikkerhet

Det er ganske opplagt at banken ser på økonomien din når du søker. Har du lite inntekt, eller generelt problemer med å betale ned gjeld, er du en risiko. 

Inntekt og kredittscore

Banken vil sannsynligvis be om å få se hva du tjener. Her er det vanskeligere å få lån om du jobber frilans, er arbeidsledig eller har en generelt ujevn inntekt.

De vil også gjøre en kredittsjekk på deg. Har du mye gjeld, eller vært sen med å betale tidligere, blir den en utfordring. Men pass deg også for bankene som er for “snille”.

Det er vanskelig å finne bankene som gir lån uten sikkerhet til deg med lav eller ingen inntekt. For ikke å snakke om deg som har betalingsanmerkninger fra før av, men de finnes der ute, om du leter godt nok.